Spoľahlivá kamiónová preprava

Firma TraMas s.r.o. vznikla 1.3.2019 a zaoberá sa vnútroštátnou a medzinárodnou nákladnou dopravou.
Na svoju činnosť si vytvorila technické zázemie aby mohla zabezpečiť svojim obchodným partnerom
ako aj budúcim klientom kvalitné služby.